2012-08-20

EURIS avser öka sitt innehav i Biotech-IgGs kommande företrädesemission

European Institute of Science AB (EURIS)har idag pressmeddelat att man avser att teckna sin andel i portföljbolaget Biotech-IgG AB:s företrädesemission med teckningstiden 30 augusti -13 september. Totalt kommer 4 687 600 aktier att tecknas med företrädesrätt samt utöver detta kommer ytterligare 500 000 aktier att tecknas utan företrädesrätt. Investeringen kommer att belasta kassan med 259 tkr.EURIS innehav före aktieteckning uppgår till 2 343 800 aktier, vilket motsvarar 7,4 % av kapital och röster.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordfönde: Dr Margareta Krook


Back to news