2012-08-14

Rättelse beslut om nyemission

Enligt pressmeddelande 2012-07-31 har felaktigt meddelats att det maximala antalet utgivna aktier i den beslutade nyemissionen är 63 499 416 aktier av serie B samt att aktiekapitalet kommer att öka med högst 3 174 970,8 kr. Emissionslikviden har angivits till högst 3 174 970,8 kr.

 

Maximala antalet utgivna aktier i den beslutade nyemissionen skall vara 63 498 816 aktier av serie B samt att aktiekapitalet kommer att öka med högst 3 174 940,8 kr. Emissionslikviden skall vara högst 3 174 940,8 kr.

 

I övrigt samma villkor som angivits i pressmeddelandet 2012-07-31

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordfönde: Dr Margareta Krook


Back to news