2012-05-31

Antalet utestående aktier per 2012-05-31

Under mars/april 2012 genomförde Biotech-IgG AB (tidigare Chemel AB) en nyemission med företräde för aktieägarna varvid tecknades 17 117 421 nya aktier av serie B (BIGG B).Emissionen ovan innebar att det totala antalet aktier i bolaget per den 31 maj 2012 uppgår till 31 749 408 B-aktier (BIGG B). Bolagets aktiekapital uppgår till 1 587 470 kr.

 

Styrelsen

Biotech-IgG AB

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Doc Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook


Back to news