2012-05-07

Sista dag för handel med BTA

Biotech-IgG AB (fd Chemel AB) har genomfört en företrädesemission för befintliga aktieägare. Totalt tecknades 17 117 421 aktier av serie B i emissionen, vilket tillför bolaget 1 711 742 kr före emissionskostnader. Totalt antal utestående aktier efter emissionen uppgår till 31 749 408 st av serie B.

 

Sista dag för handel med Betald Tecknad Aktie (BTA) kommer att äga rum den 14 maj 2012. Stoppdagen i Euroclearsystemet är den 18 maj 2012 och BTA kommer att omvandlas till vanliga aktier per den 22 maj 2012.

 

Styrelsen

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook


Back to news