2012-04-04

Utfall av nyemission

Biotech-IgG AB (publ) (fd Chemel AB) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningsgraden i emissionen som ägde rum mellan 2012-03-19 och 2012-04-02 uppgick till 70 procent. Koncernen tillförs därmed genom nyemissionen 1.63 MSEK före emissionskostnader som förväntas uppgå till ca 250 TSEK.

 

Styrelsen

Biotech-IgG AB

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Dr Kirstin Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook


Back to news