2012-03-12

Emissionsmemorandum

Styrelsen för Biotech-IgG AB (publ) har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna.

 

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 9 mars 2012 kommer att få ett emissionsmemorandum, särskild anmälningssedel samt en förtryckt emissionsredovisning per post till den i Euroclear (VPC) angivna adressen. Såväl memorandum som anmälningssedel för teckning utan företräde kommer att finnas tillgängliga på Biotech-IgG AB:s hemsida www.biotech-igg.com fr o m 12 mars 2012. Det tryckta memorandumet inkluderande anmälningssedel går att beställa på nedanstående adress, via e-post info@biotech-igg.com och via fax 046-12 37 60.

 

Styrelsen

 

Klicka på bilderna nedan för att ladda ner memorandum och anmälningssedel utan företräde

 

memorandum_sid_1.jpg memorandum_sid_32.jpg

 

 

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Dr Kirstin Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook


Back to news