2012-02-15

Rättelse

Vid extra bolagsstämman i Biotech-IgG AB (fd Chemel AB), org nr 556529-6224, fredagen den 3 februari 2012 fattades beslut om minskning av aktiekapitalet. Den text som behandlade detta ärende var felaktig och skall ha följande lydelse:

 

Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att minska aktiekapitalet enligt följande

a)      Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.

b)      Aktiekapitalet skall minskas med 13 900 388 kronor.

c)      Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier, vilket resulterar i ett kvotvärde på 0:05 kr per aktie.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Dr Kirstin Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook


Back to news