2012-01-19

Gemensam överenskommelse om avslut av uppdrag

Alistair Hurst och Biotech-IgG har gjort en gemensam överenskommelse om att Alistair Hurst per 2011-12-31 avslutar alla sina uppdrag inom Biotech-IgG Gruppen. Dessa har innefattat försäljningsansvarig i Biotech-IgG Gruppen samt VD i dotterbolagen Biotech-IgG A/S och Biotech-IgG (UK) Ltd . Alistair Hurst lämnar sina uppdrag av personliga skäl.  Alistair Hurst har p g a långtidssjukskrivning helt varit frånvarande från verksamheten sedan 2011-06-27.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-286 45 45,

Internet: www.chemel.com, mail info@chemel.com.

Kontaktperson: Dr Kirstin Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook


Back to news