2012-01-03

Biotech-IgG fokuserar sin verksamhet till Nordiska marknaden

Biotech-IgGs styrelse har tagit beslut om att fokusera sin försäljningsverksamhet av Diagnostik, LifeScience och BioTech produkter till den Nordiska marknaden. Biotech-IgG koncernen avser att i samband med detta förstärka säljresurserna i det svenska moderbolaget Biotech-IgG AB samt dotterbolaget Biotech-IgG A/S (DK) genom den rekryteringsprocess av fler säljare som redan inletts. Som ett ytterligare led i denna fokuseringsprocess kommer det brittiska dotterbolaget Biotech-IgG (UK) Ltd att avveckla sin verksamhet samt berörda leverantörskontrakt på den brittiska marknaden att avslutas.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-286 45 45,

Internet: www.biotech-igg.com, mail info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Dr Kirstin Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook


Back to news