2011-12-12

Sista dag för handel med BTA

Biotech-IgG AB (fd Chemel AB) har genomfört en företrädesemission för befintliga aktieägare. Totalt tecknades 1 115 346 aktier av serie B i emissionen, vilket tillför bolaget 1 115 346 kr före emissionskostnader. Totalt antal utestående aktier efter emissionen uppgår till 14 631 987 st av serie B.

 

Sista dag för handel med Betald Tecknad Aktie (BTA) kommer att äga rum den 15 december. Stoppdagen i Euroclearsystemet är den 20 december och BTA kommer att omvandlas till vanliga aktier per den 22 december.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-286 45 45,

Internet: www.chemel.com, mail info@chemel.com.

Kontaktperson: Dr Kirstin Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook


Back to news