2011-12-05

ISO-certifiering av Biotech-IgG AB

Biotech-IgG AB (publ) har för första gången erhållit ISO-certifiering enligt ISO 9001:2008 för distribution och försäljning av diagnostik- och biotekprodukter. De danska och engelska dotterbolagen inom Biotech-IgG koncernen är sedan tidigare ISO-certifierade enligt ISO 9001:2008.

Dr Kirstin Kriz, VD

Biotech-IgG AB

 

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-286 45 45,

Internet: www.biotech-igg.com, mail info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Dr Kirstin Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook


Back to news