2011-11-04

Utfall av nyemission

Biotech-IgG AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningsgraden i emissionen som ägde rum mellan 2011-10-14 och 2011-10-28 uppgick till 36 procent. Koncernen tillförs därmed genom nyemissionen 1.1 MSEK före emissionskostnader som förväntas uppgå till ca 250 tSEK.

Styrelsen

Biotech-IgG AB

 

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-286 45 45,

Internet: www.biotech-igg.com, mail info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Dr Kirstin Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook


Back to news