2011-10-11

Emissionsmemorandum

Styrelsen för Biotech-IgG AB (publ) har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna beslutad på extra bolagsstämman den 29 september 2011.

 

EMISSIONSMEMORANDUM Klicka för att ladda ner pdf

 

ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING UTAN FÖRETRÄDE Klicka för att ladda ner anmälningssedel

 

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 7 oktober 2011 kommer att få ett emissionsmemorandum samt en förtryckt emissionsredovisning per post till den i Euroclear (VPC) angivna adressen. Såväl memorandum som anmälningssedel för teckning utan företräde kommer att finnas tillgängliga på Biotech-IgG AB:s hemsida www.chemel.com fr o m 11 oktober 2011. Det tryckta memorandumet inkluderande anmälningssedel går att beställa på nedanstående adress, via e-post info@biotech-igg.com och via fax 046-286 45 45.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-286 45 45,

Internet: www.chemel.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Dr Kirstin Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook


Back to news