News & Press releases

2017-11-23 Biotech Equity offentliggör idag emissionsmemorandum
2017-11-23 Biotech Equity lanserar ny webbplats för aktieägare
2017-11-16 Biotech Equity genomför en företrädsemission
2017-11-16 Biotech Equity sammanfattar Medica i Düsseldorf
2017-11-15 Nytt försäljningsbolag bildas i form av Biotech-igG International AB
2017-11-13 Redovisning av koncernförsäljning för Oktober 2017 (stark tillväxt)
2017-11-10 Styrelsen överväger kapitalanskaffning för fortsatt tillväxt
2017-11-10 Kommuniké från extra bolagstämma den 9 november 2017
2017-11-08 Biotech-igG sammanfattar mässan i Skövde (NMMD)
2017-11-08 Flaggningsmeddelande i Biotech-igG AB (publ) - (8.5 miljoner aktier)
2017-10-31 Försäljning till Karolinska University
2017-10-27 Delårsrapport Q3 (1 juli - 30 september 2017)
2017-10-19 Utökat samarbete med Odense Universitetshospital i Danmark
2017-10-12 Utökad T2 försäljning i Danmark
2017-10-11 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
2017-10-11 Organisationsförändring inom Biotech-igG
2017-10-11 2017-10-11 - Riktad nyemission
2017-10-02 Biotech-IgG nyhetsbrev
2017-10-02 Biotech-igG tecknar nytt kundavtal i Danmark från privata sektorn
2017-09-29 Biotech-igG startar bearbetning av privata sektorn i Sverige
2017-09-28 Marknadsmeddelande 244/17 - Handeln i Biotech-IgG AB återupptas
2017-09-28 Biotech-IgG AB (publ) begär avnotering från Aktietorget
2017-09-27 Marknadsmeddelande 240/17 - Handelsstopp i Biotech-IgG AB
2017-09-22 Kapitaltillskott genom emission på 5,6 miljoner
2017-09-22 Biotech-IgG fortsätter sitt kostnads och effektiviseringsprogram
2017-09-14 T2 Biosystems snabbdiagnoslösning möjliggör att 95% av alla patienter med blodinfektioner ...
2017-09-11 Biotech-igG sammanfattar Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care (SSAI) ...
2017-09-07 Utökat samarbete med Aarhus University hospital i Danmark
2017-08-29 Biotech-igG sammanfattar Nordic Mycology Meeting i Köpenhamn 24 - 25 augusti gällande ...
2017-08-25 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017
2017-08-25 Uppdatering kring bolaget pågående noteringsprocess
2017-08-17 Biotech fortsätter att konsolidera verksamheten för att effektivisera administrationen ...
2017-08-08 Försäljning genom distributionsavtal med T2 Biosystems
2017-07-31 Flaggningsmeddelande i Biotech-igG AB (publ)
2017-07-26 Biotech-IgGs riktade emission registrerad hos Bolagsverket
2017-07-13 Biotech-IgG grundare rekryteras till Biotech-IgG A/S
2017-07-07 Genomför kostnadsbesparingsprogram i koncernen om ca. 4 miljoner årligen
2017-07-06 Kapitaltillskott genom emission på 2,3 miljoner
2017-06-27 Ny styrelseordförande och VD i Biotech-IgG AB (publ)
2017-06-26 Flaggningsmeddelande i Biotech-igG AB (publ)
2017-06-22 Kommuniké extra bolagsstämma
2017-06-13 Rättelse klockslag extra bolagsstämma
2017-06-09 Komplettering handlingar inför extra bolagsstämma
2017-06-08 Publicering av handlingar inför extra bolagsstämma
2017-05-22 Kallelse till extra bolagsstämma
2017-05-11 Rättelse kommuniké bolagsstämma
2017-05-10 Kommuniké årsstämma i Biotech-IgG AB (publ)
2017-05-09 Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017
2017-05-04 Nytt datum för publicering av delårsrapport Q1 2017
2017-04-20 Förslag inför bolagsstämma 2017
2017-04-19 Publicering av årsredovisning 2016
2017-04-11 Kallelse till bolagsstämma
2017-02-15 Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016
2017-02-15 Nytt rapportdatum för bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Rättelse - Sista dag för handel med BTA B
2016-11-08 Sista dag för handel med BTA B
2016-10-28 Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016
2016-10-21 Emission i Biotech-IgG övertecknad
2016-09-30 Emissionsmemorandum oktober 2016
2016-09-16 Kommuniké extra bolagsstämma
2016-09-08 Distributionsavtal med T2 Biosystems
2016-08-26 Fullständigt förslag inför extra bolagsstämma
2016-08-26 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2016
2016-08-18 Kallelse till extra bolagsstämma
2016-07-26 Avslut distributionsavtal i Norge
2016-06-15 Diskussioner om förvärv avslutade
2016-06-10 Informationsuppdatering angående handelsstopp i aktien
2016-06-03 Informationsuppdatering angående handelsstopp i aktien
2016-05-24 Information i samband med handelsstopp i aktien
2016-05-10 Kommuniké årsstämma i Biotech-IgG AB (publ)
2016-05-09 Valberedningens förslag inför årsstämma 2016
2016-04-29 Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016
2016-04-19 Förslag inför årsstämma 2016
2016-04-19 Publicering av årsredovisning
2016-04-11 Kallelse till årsstämma
2016-03-17 Kommuniké extra bolagsstämma
2016-02-23 Fullständigt förslag inför extra bolagsstämma
2016-02-17 Kallelse till extra bolagsstämma
2016-02-15 Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015
2016-02-03 Ökad orderingång för perioden 1 jan till 1 feb 2016
2016-01-13 DiaSorin utser Biotech-IgG till distributör i Norge
2015-11-02 Valberedning inför årsstämma 2016
2015-10-20 Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015
2015-10-12 Rättelse antalet utestående aktier
2015-10-12 Rättelse utfall nyemission och sista dag för handel med BTA B
2015-09-17 Utfall nyemission
2015-08-28 Emissionsmemorandum augusti/september 2015
2015-08-25 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015
2015-08-14 Kommuniké extra bolagsstämma
2015-07-15 Kallelse till extra bolagsstämma
2015-06-01 Antalet utestående aktier per 2015-05-31
2015-05-07 Kommuniké årsstämma i Biotech-IgG AB (publ)
2015-05-06 Sista dag för handel med BTA B
2015-05-06 Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015
2015-04-27 Nytt datum för publicering av Q1 2015
2015-04-15 Publicering av årsredovisning
2015-04-14 Nytt datum för publicering av årsredovisning
2015-04-08 Kallelse till årsstämma
2015-04-07 Nytt datum för årsstämma
2015-03-25 Utfall nyemission
2015-03-11 Biotech-IgG ingår avtal med Vigilant Biosciences för distribution av snabb cancerdiagnostik
2015-03-09 Emissionsmemorandum mars 2015
2015-02-24 Kommuniké extra bolagsstämma
2015-02-06 Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014
2015-01-30 Fullständigt förslag inför extra bolagsstämma
2015-01-23 Kallelse till extra bolagsstämma
2015-01-22 Beslut om att föreslå nyemission med företräde för aktieägarna
2014-12-19 Nytt exklusivt distributionsavtal tecknat för multiplext diagnostiksystem till sjukvården
2014-12-16 Biotech-IgG: Distributionsrättigheter från LDN utökas till hela Skandinavien
2014-12-15 Biotech-IgG:s produktportfölj utökas med nytt snabbtest för Vitamin D
2014-11-04 Biotech-IgG erhåller ISO 14001:2004 certifiering
2014-10-20 Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014
2014-09-09 Biotech-IgG:s produktportfölj utökas med nytt Ebola test
2014-08-25 Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2014
2014-07-17 Biotech-IgG överlåter distributionsrättigheter för FilmArray® System till bioMérieux
2014-05-07 Biotech-IgG breddar produktportföljen inom molekylärbiologisk diagnostik
2014-05-05 Kommuniké årsstämma i Biotech-IgG AB (publ)
2014-04-30 Antal utestående aktier per 2014-04-30
2014-04-28 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014
2014-04-23 Sista dag för handel med BTA B
2014-04-14 Fullständigt förslag inför årsstämma 2014
2014-04-02 Utfall nyemission efter förlängd teckningstid
2014-04-01 Kallelse till årsstämma
2014-03-24 Andra FilmArray® ordern på skandinaviska sjukhusmarknaden
2014-03-18 Utfall i pågående nyemission efter ordinarie teckningstid
2014-03-17 Förlängd teckningstid till 31 mars 2014 i pågående nyemission
2014-03-06 Biotech-IgG breddar produktportföljen med cancerdiagnostikprodukter
2014-02-28 Emissionsmemorandum mars 2014
2014-02-13 Kommuniké extra bolagsstämma
2014-02-12 Delårsrapport 1 januari – 31 december 2013
2014-02-06 Tidigareläggande av bokslutskommuniké Q4 2013
2014-01-23 Fullständigt förslag inför extra bolagsstämma
2014-01-15 Rättelse beslut om att föreslå nyemission med företräde för aktieägarna
2014-01-15 Kallelse till extra bolagsstämma
2014-01-14 Beslut om att föreslå nyemission med företräde för aktieägarna
2013-12-18 Första FilmArray® ordern på svenska sjukhusmarknaden
2013-11-29 Sista dag för handel med BTA B
2013-11-06 Utfall nyemission
2013-10-31 Biotech-IgG förstärker produktportföljen inom Borrelia diagnostik
2013-10-18 Emissionsmemorandum okt/nov 2013
2013-10-18 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013
2013-10-01 Tidigareläggande av delårsrapport Q3 2013
2013-09-30 Kommuniké extra bolagsstämma
2013-09-27 Biotech-IgG AB utökar produktsortiment genom medlemskap i DiaMondiaL
2013-09-27 Biotech-IgG AB expands product range by membership in DiaMondiaL
2013-09-05 Fullständigt förslag inför extra bolagsstämma
2013-08-29 Kallelse till extra bolagsstämma
2013-08-28 Beslut om att föreslå nyemission med företräde för aktieägarna
2013-08-23 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2013
2013-05-03 Kommuniké årsstämma i Biotech-IgG AB (publ)
2013-05-02 Sista dag för handel med BTA B
2013-04-29 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013
2013-04-12 Årsredovisning 2012
2013-04-09 Utfall nyemission
2013-04-03 Kallelse till årsstämma
2013-04-02 Validering av FilmArray® System i Danmark avslutad enligt plan
2013-03-19 Emissionsmemorandum mars/april 2013
2013-03-07 Dotterbolag tecknar distributionsavtal med internationellt diagnostikföretag
2013-03-05 Beslut om nyemission - korrigering
2013-03-05 Beslut om nyemission
2013-02-28 Bokslutskommuniké Q4 2012
2013-01-10 Kursuppgång efter tecknande av distributionsavtal
2013-01-08 Exclusive distribution agreement for a unique diagnostic system for health care
2013-01-08 Exklusivt distributionsavtal tecknat för unikt diagnostiksystem till sjukvården
2012-11-08 Sista dag för handel med BTA
2012-10-31 Flaggningsmeddelande
2012-10-31 Antalet utestående aktier per 2012-10-31
2012-10-26 Biotech-IgG: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2012
2012-09-18 Utfall av nyemission
2012-08-27 Emissionsmemorandum augusti/september 2012
2012-08-24 Biotech-IgG AB: Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2012
2012-08-20 EURIS avser öka sitt innehav i Biotech-IgGs kommande företrädesemission
2012-08-14 Rättelse beslut om nyemission
2012-07-31 Beslut om nyemission
2012-05-31 Antalet utestående aktier per 2012-05-31
2012-05-28 Nytt datum för omvandling av BTA
2012-05-14 Medicinteknik & Medicinsk IT/Diagnostika Sverige/Danmark 23-24 maj 2012
2012-05-07 Sista dag för handel med BTA
2012-05-03 Kommuniké årsstämma
2012-05-02 Dario Kriz blir ny VD för Biotech-IgG AB
2012-04-27 Delårsrapport/Interim report Q1 2012
2012-04-12 Årsredovisning 2011
2012-04-04 Utfall av nyemission
2012-04-04 Kallelse till årsstämma
2012-03-12 Emissionsmemorandum
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2012-02-16 Beslut om nyemission samt ändring av datum för årsstämma
2012-02-15 Rättelse
2012-02-06 Kommuniké extra bolagsstämma
2012-01-19 Gemensam överenskommelse om avslut av uppdrag
2012-01-19 Agreement on ending of engagement
2012-01-13 Fullständigt förslag inför extra bolagsstämma
2012-01-04 Kallelse till extra bolagsstämma
2012-01-03 Biotech-IgG fokuserar sin verksamhet till Nordiska marknaden
2011-12-26 Christmas Holiday closed
2011-12-12 Sista dag för handel med BTA
2011-12-05 ISO-certifiering av Biotech-IgG AB
2011-11-11 Delårsrapport/Interim report Q3 2011
2011-11-04 Utfall av nyemission
2011-10-11 Emissionsmemorandum
2011-09-29 Kommuniké extra bolagsstämma
2011-09-02 Korrigering förslag till beslut
2011-08-31 No of shares per 31/08/2011
2011-08-29 Kallelse till extra bolagsstämma
2011-08-25 Interim report Q2 2011
2011-08-16 Last day for trading with BTA and change of name
2011-07-12 Result of new share issue
2011-07-11 Chemel AB changes name to Biotech-IgG AB
2011-06-16 Issuing memorandum
2011-06-07 Communique extra general meeting
2011-06-07 Last day for trading with BTA June 7, 2011
2011-05-06 Correction
2011-05-06 Decision to suggest new share issuing with subscription rights to the shareholders
2011-05-02 Suggestion of nomination committee to board, auditor and remuneration
2011-04-29 Interim report Q1 2011
2011-04-21 Increased interest in Chemels IgG-meter
2011-04-21 Outcome new share issue
2011-04-20 Chemel appoints new CEO
2011-04-01 Call for Annual General Meeting
2011-03-30 Prospectus approval
2011-03-16 Chemel appoints CFO
2011-03-15 Chemels products for protein purification start generating sales
2011-03-07 Interim report Q4 2010
2011-02-17 New report date interim report Q4 2010
2011-02-16 Decision to suggest new share issuing and change of company name to Biotech-IgG AB
2011-02-10 Chemel and EURIS sign assignment agreement on protein purification technology
2011-02-08 Last date for trading with BTA is February 10, 2011
2010-12-30 Temporary CEO appointed
2010-12-23 CEO resigns from her position